Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1988

20.00 συμπ. Φ.Π.Α.