Ελληνικά νομίσματα

1 ΔΡΑΧΜΗ ΤΟΥ 1986

5.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

1 ΔΡΑΧΜΗ ΤΟΥ 1988

5.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

1 ΔΡΑΧΜΗ ΤΟΥ 1990

5.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ 1988

20.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1976

75.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1978

85.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1980

45.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1982

20.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1984

20.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1986

20.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1990

4.00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ελληνικά νομίσματα

10 ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΟΥ 1992

4.00 συμπ. Φ.Π.Α.